Udar nie wybiera - rehabilitacja po udarze mózgu - Centrum Opieki i Rehabilitacji z Oddziałem po Udarze Mózgu Leśna Polana
Pięć ***** w swojej klasie.

Doskonałe warunki opieki długotrwałej. 24h na dobę 365 dni w roku. Profesjonalna kadra lekarska,
komfortowe pokoje 2 osobowe - z systemem przywołania.

Idealne miejsce na turnus rehabilitacyjny. Już od 6 dni!

Bogaty program rehabilitacji i opieki w Leśnej Polanie.

TURNUS INTENSYWNEJ REHABILITACJI RĘKI PO UDARZE MÓZGU. REHABILITACJI KRĘGOSŁUPA LUB
PO ZABIEGU LUB URAZIE ORTOPEDYCZNYM TURNUSY REHABILITACYJNE

LEŚNA POLANA - Po burzy zawsze wychodzi słońce. Bezpieczeństwo. Komfort. Szacunek.

Leśna Polana Centrum Opieki i Rehabilitacji z Oddziałem po Udarze Mózgu ul. Leśna Polana 1 / 72-300 Gryfice/Rzęskowo Zachodniopomorskie / Polska

Archiwum

czy będąc na urlopie wychowawczym można pracować?
Zgodnie z prawem pracownik przebywający na urlopie wychowawczym może podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego pracodawcy lub innego, albo też inną działalność. Może także przeznaczyć ten czas na naukę lub szkolenie. Jedynym warunkiem jest to, żeby czynności te nie wyłączały możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.


Pracownik nie ma obowiązku informowania pracodawcy o fakcie rozpoczęcia pracy zarobkowej lub rozpoczęciu nauki. Pracodawca może jednak wezwać go do stawienia się do pracy w terminie przez niego wskazanym, nie później niż w ciągu trzydziestu dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie trzech dni od dnia wezwania.

czy można zrezygnować z urlopu wychowawczego?
Pracownik po urlopie macierzyńskim może zrezygnować z urlopu wychowawczego i wrócić do pracy. Jeżeli zdecyduje się on na kontynuowanie kariery zawodowej ma obowiązek zawiadomić o tym pracodawcę co najmniej trzydzieści dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.


Pracodawca musi dopuścić pracownika do pracy na zajmowanym wcześniej stanowisko, jeśli nie będzie to możliwe, to na stanowisku równorzędnym lub innym odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym. Po powrocie do pracy pracodawca nie może obniżyć wynagrodzenia pracownika.

co zamiast urlopu wychowawczego?
Pracownik, który nie korzysta z urlopu wychowawczego może powrócić do pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Nie może on być jednak niższy niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu.


Aby pracować w ten sposób pracownik musi wystąpić do pracodawcy z odpowiednim wnioskiem. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

czy urlop wychowawczy wlicza się do okresu zatrudnienia?
Okres urlopu wychowawczego wlicza się do okresu zatrudnienia w dniu jego zakończenia. Pracownikowi przebywającemu na urlopie wychowawczym przysługują także wszystkie uprawnienia, np. nagroda jubileuszowa.

czy podczas urlopu wychowawczego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie?
Osoba korzystająca z urlopu wychowawczego nie ma prawa do wynagrodzenia, natomiast przysługuje jej zasiłek wychowawczy. Aby uzyskać go musi jednak spełniać kryterium dochodowe.
strony:

mdm

Dodaj komentarz

Dodany: Poniedziałek, 19 Maja   wykop ten link!


Oceń artykuł

Oceń teraz: 5.0 (głosów: 6)

 RSS komentarzy

więcej


więcej